Schakeltrajecten

Als direct doorstromen niet de beste weg is

Visie
Het doel van onthaalonderwijs is anderstalige leerlingen klaarstomen voor een succesvolle overstap naar regulier onderwijs. Deze schakeltrajecten willen bij deze overstap vertraging vermijden met een flexibele en gerichte voorbereiding op de aangewezen onderwijsvorm, studierichting of de arbeidsmarkt. De duur varieert van enkele maanden tot maximaal een schooljaar.

Missie
Atheneum Hoboken, KA Antwerpen en de Spectrumschool investeren in vervolgtrajecten na OKAN. Deze scholen bieden op verschillende onderwijsniveaus schakeltrajecten aan. Want soms is meteen instromen in het reguliere onderwijs niet de aangewezen weg naar een diploma, getuigschrift of job.

 

Schakeltraject bepalen: klik hier

logo's okan op rij

Atheneum Hoboken

Directeur: Micheline Warmenbol
OKAN-coördinator: Els Van Esbroeck
kahoboken.an@g-o.be

Spectrumschool

Directeur: Christine Hannes
OKAN-coördinator: Sigrid Pinto de Carvalho
okan@spectrumschool.be

Atheneum Antwerpen

Directeur: Karin Heremans
OKAN-coördinator: Ann Thys
anderstaligenieuwkomers@atheneumantwerpen.be